Vilkår for bruk

STANDARD SELSKAPSVILKÅR OG KUNDEINFORMASJON


I. Standard forretningsvilkår


Grunnleggende bestemmelser
Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter du inngår med oss ​​som leverandør. Med mindre annet er avtalt, er dine egne vilkår og betingelser ekskludert om nødvendig.
En "forbruker" i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon som ikke i overveiende grad kan tilskrives verken hans kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet. Begrepet "forretningsmann" betyr enhver fysisk person, juridisk enhet eller juridisk ansvarlig partnerskap som inngår en juridisk transaksjon i samsvar med sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.
Valg av lov, sted for opptreden, jurisdiksjon
Tysk lov skal gjelde. Dette lovvalget gjelder kun for kunder dersom det ikke fører til at beskyttelsen oppheves av de ufravikelige bestemmelsene i landet hvor den respektive kunden har sitt faste opphold (tvilprinsippet).
Hvis du ikke er en forbruker, men en forretningsmann, en juridisk person under offentlig rett eller et institusjonelt fond under offentlig rett, er vårt forretningssted jurisdiksjonsstedet og stedet for utførelse av alle tjenester som er et resultat av forretningsforbindelsene som eksisterer med oss. De samme vilkårene gjelder for situasjoner der du ikke er tilknyttet et generelt vernetingsted i Tyskland eller EU, samt situasjoner der bostedet eller det vanlige oppholdsstedet ikke er kjent på sakstidspunktet. . Dette har ingen betydning for muligheten til å anke til domstolen knyttet til et annet vernetingssted.
Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ikke gjeldende.
Individuelt utformede produkter
Du gir oss den nødvendige informasjonen, teksten eller dataene som er nødvendige for å tilpasse varene via det elektroniske bestillingssystemet eller via e-post uten unødig forsinkelse etter at kontrakten er inngått. Alle mulige spesifikasjoner som vi kan utstede angående filformater må vurderes.
Du er forpliktet til å sikre at du ikke overfører data hvis innhold krenker rettighetene til eksterne parter (spesielt opphavsrett, navn og varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du fritar oss uttrykkelig fra alle krav relatert til denne saken som kan fremmes av eksterne parter. Dette gjelder også kostnader forbundet med eventuell juridisk representasjon som måtte være nødvendig i denne forbindelse.
Vi sjekker ikke overførte data for tekstnøyaktighet. I denne forbindelse tar vi ikke ansvar for feil.


Inngåelsen av avtalen
Emnet for kontrakten er salg av produkter og/eller levering av reparasjonstjenester.


Så snart du plasserer det respektive produktet på nettsiden vår, sender vi deg et bindende tilbud om å inngå kontrakt via nettbasert handlekurvsystem under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.
Kjøpsavtalen skjer via nettbasert handlekurvsystem som følger:
Produktene og/eller reparasjonstjenestene beregnet for kjøp flyttes til "handlekurven". Du kan velge handlekurven ved å bruke de aktuelle knappene i navigasjonslinjen og gjøre endringer der når som helst.
Til slutt, etter å ha åpnet "Kasse"-siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og leveringsbetingelser, vises ordredataene igjen som en ordreoversikt.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, umiddelbar overføring) som betalingsmetode, vil du enten bli ført til ordreoversiktssiden i nettbutikken vår eller videresendt til nettsiden til ekspressleverandørens betalingssystem .
Hvis du blir videresendt til det relevante direktebetalingssystemet, velg og/eller skriv inn opplysningene dine etter behov. Til slutt, på nettsiden til leverandøren av ekspressbetalingssystemet eller, etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk, vil ordredataene vises som en ordreoversikt.
Før du sender bestillingen, har du muligheten til å se gjennom eller endre (du kan også bruke "Tilbake"-knappen i nettleseren din) all informasjon på bestillingssammendragssiden eller å kansellere kjøpet.
Ved å klikke på knappen "Legg inn bestilling med betalingsplikt" for å sende bestillingen, erklærer du at du aksepterer bestillingen på en juridisk bindende måte som kjøpsavtalen skjer gjennom.
Du er ikke bundet av dine spørsmål angående opprettelsen av et tilbud som har blitt kommunisert til oss. Vi gir deg en tekst og et bindende tilbud (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager.
Utførelse av bestillingen og sending av alle detaljer som kreves for å inngå avtalen skjer via e-post, på en automatisert måte. Følgelig må du sørge for at e-postadressen du har lagt inn hos oss er den riktige og at mottak av den respektive e-posten er garantert. Spesielt må du sørge for at den respektive e-posten ikke er blokkert av et SPAM-filter.

Levering av reparasjonstjenester
I den grad reparasjonsrelaterte tjenester er gjenstand for kontrakten, er vi forpliktet til å utføre reparasjonsrelaterte aktiviteter som følger av tjenestebeskrivelsen. Vi skal tilby disse tjenestene i god tro, enten personlig eller gjennom en ekstern part.
Du er forpliktet til å samarbeide. Spesielt må du beskrive defekten som påvirker enheten så detaljert som mulig og gjøre den defekte enheten tilgjengelig.
Du må bære kostnadene for å sende den defekte enheten til oss.
I den grad ingen annen periode er spesifisert i det respektive tilbudet eller under den aktuelle knappen, skal reparasjoner, inkludert tildeling av enheten for frakt, utføres innen 5-7 dager etter mottak av enheten som skal repareres (men kun for forskuddsbetaling etter tidspunktet for betalingsinstruksen).
Hvis du utøver din oppsigelsesrett i henhold til paragraf 648 (1) BGB, kan vi kreve et fast honorar på 10 % av det avtalte honoraret dersom ytelsen ennå ikke har begynt. Dette gjelder imidlertid kun lovfestet angrerett dersom du først benytter deg av oppsigelsesretten etter utløpet av angrefristen. Du vil bære bevisbyrden for å vise at vi har hatt ingen eller vesentlig lavere kostnader.
Tilbakeholdsrett, eiendomsforbehold
Du kan kun utøve tilbakeholdsrett dersom den aktuelle situasjonen innebærer krav som stammer fra samme avtaleforhold.
Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
Garanti
De lovbestemte garantirettighetene gjelder.
Som forbruker bes du umiddelbart sjekke produktet for fullstendighet, synlige mangler og transportskader så snart det er levert og umiddelbart sende inn dine reklamasjoner skriftlig til oss og fraktselskapet. Selv om du ikke etterkommer denne forespørselen, vil det ikke påvirke dine juridiske garantikrav.


II. Kundeinformasjon

Selgers identitet


Firma adresse:
FENTTINY av FENTTINY LTD
71-75 Shelton Street, Greater London, London WC2H 9JQ Storbritannia
E-postadresse: kundeservice@fenttiiny.com


Alternativ tvisteløsning: Ons under https://ec.europa.eu/odr .
Leveringsbetingelser
EU-kommisjonen gir en plattform for utenrettslig tvisteløsning (ODR-plattform), som kan komme i konflikt med
Leveringsbetingelser, leveringsdatoer og eksisterende leveringsbegrensninger, hvis det er aktuelt, finner du ved å klikke på den aktuelle knappen på vår nettside eller i det respektive tilbudet.


Er du forbruker er følgende lovregulert: Risikoen for utilsiktet ødeleggelse eller forringelse av solgte varer under transport går først over på deg når de aktuelle varene er levert, uavhengig av om fraktvirksomheten er forsikret eller ikke. Dette vilkåret gjelder ikke dersom du selvstendig har bestilt en transportør som ikke er spesifisert av oss eller en person som på annen måte er oppnevnt til å utføre fraktvirksomheten.
Informasjon om inngåelse av avtale
De tekniske stegene i forbindelse med kontraktsinngåelsen, selve kontraktsinngåelsen og rettingsmulighetene utføres i henhold til bestemmelsene «kontraktsinngåelse» i våre standard forretningsbetingelser (del I.).

Kontraktsspråk, lagre teksten i kontrakten
Kontraktsspråket må være engelsk.
Den fullstendige teksten i kontrakten lagres ikke hos oss. Før bestillingen sendes, via nettbasert handlekurvsystem, kan kontraktsdata skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at bestillingen er mottatt av oss, sendes bestillingsdata, lovpålagt informasjon om fjernsalgskontrakter og standard forretningsbetingelser til deg på e-post.
Du vil motta all kontraktsinformasjon sendt innenfor rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, for eksempel på e-post, for tilbudsforespørsler utenfor nettbasert kurvsystem, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

Hovedtrekkene til produktet eller tjenesten
De viktigste egenskapene til varene og/eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

Sikkerhet og passord


Hvis du legger inn en bestilling på nettsiden vår, krypterer den kredittkortnummeret du sender før overføring over Internett ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL) krypteringsteknologi. Denne teknologien fungerer best når nettstedet vises med Microsofts Internet Explorer® eller Netscape Navigator®. Imidlertid kan ingen overføring av data over Internett eller noe annet nettverk garanteres å være 100 % sikker. Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å beskytte personlig informasjon når vi mottar den.
Deler av nettstedet (som vår medlemsregistrering og adressebok) kan kreve registrerings- og påloggingsprosesser der du velger bruker-ID og passord (samlet kalt "Passordet"). Passord oppgitt av oss er konfidensiell eiendom til selskapet og kan brukes av deg utelukkende for din individuelle bruk av nettstedet (og ellers som spesifisert av oss). Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til alle passord og for alle aktiviteter som skjer ved bruk av passordet ditt, enten du har godkjent eller ikke det eller ikke. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoene dine.

Priser og betalingsordninger


Prisene nevnt i hvert tilbud representerer totalpriser, samt fraktkostnader. De inkluderer alle priskomponenter, inkludert eventuelle avgifter.
Fraktkostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan sees ved å klikke på den aktuelle knappen på vår nettside eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingstransaksjonen og må også bæres av deg, med mindre gratis levering er bekreftet.


Hvis levering skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss urimelige tilleggskostnader, som for eksempel toll, skatter eller overføringsgebyrer (overførings- eller byttegebyrer belastet av banker), som du må bære.
Du må også bære kostnadene ved overføringer i tilfeller hvor leveringen skjer til et EU-medlemsland, men betalingen igangsettes utenfor EU.
Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller vises i det respektive tilbudet.
Med mindre annet er spesifisert for den respektive betalingsmåten, betales krav som følger av den inngåtte kontrakten umiddelbart.
Lovfestet garanti
Ansvar for mangler er regulert av "garanti"-bestemmelsene i våre generelle vilkår og betingelser (del I).

Avslutning
Informasjon om heving av kontrakten og vilkårene for heving finner du i avsnittet "Reparasjon" i våre generelle vilkår og betingelser (del I) og i det individuelle tilbudet.
Disse SBT-ene og kundeinformasjonen ble laget av advokatene som spesialiserer seg på IT-rett
og kontinuerlig sjekket for lovlig overholdelse. advokatene som har spesialisert seg på IT-rett garanterer rettssikkerheten til tekstene og tar ansvar for at advarsler blir gitt.